COVID-19 hematolojik kanserli insanları nasıl etkiler?

kanser

Artık COVID-19’un yaşlılarda ve ek hastalıkları olan kişilerde daha şiddetli olduğu bilinmektedir. Hematolojik kanserli hastalar, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar; Verilen kemoterapi türü, hastalığın komplikasyonları ve altta yatan tıbbi durumlar nedeniyle COVID-19’a yakalanma riski daha yüksektir.kanser

Tüm kanserlerin yaklaşık ‘unu oluşturan ve savunma sistemleri baskılanmış hematolojik kanserli hastaların, verilen kemoterapinin türü, hastalığın komplikasyonları ve komorbiditeleri nedeniyle COVID-19’a yakalanma riski daha yüksektir.

COVID-19 ile enfekte kanser hastalarında yoğun bakım ve ventilasyon ihtiyacı, sepsis, sitokin düzensizliği, çoklu organ yetmezliği ve ölüm daha sık görülmektedir. Yakın zamanda kemoterapi görmüş ve COVID-19 için PCR testi pozitif çıkan kanser hastalarında ölüm oranı 30 gün içinde 0’a ulaşıyor. Hematolojik kanserli hastalarda COVID-19 olmasına rağmen, lenfosit alt gruplarındaki anormallikler nedeniyle semptomların başlamasından 15 gün veya daha fazla sonra pozitif antikorlar görülmez.

Kanser tedavisi COVID-19 tedavisini zorlaştırıyor

Kemoterapi, radyasyon tedavisi, hedefe yönelik tedavi veya immünoterapi de hastalığı ağırlaştırır ve tedaviyi zorlaştırır. Lösemili ve bağışıklık sistemi baskılanmış lenfoma hastalarına hipogamaglobulinemi, lenfopeni, nötropeni, steroid kullanımı, yaşlılık, komorbiditeler, sık transfüzyonlar ve sık hastaneye yatışlar nedeniyle COVID-19 tanısı konma olasılığı daha yüksektir.

Bazı hematolojik kanserler, hastalığın seyri nedeniyle acil tedavi gerektirmezken, bazıları hem acil hem de yüksek doz kemoterapi, yüksek doz radyasyon tedavisi ve hatta kök hücre nakli gerektirir. Bu nedenle COVID-19 varlığında hematolojik kanserlerin yönetiminde sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca hematolojik kanserli tüm hastalar (özellikle akut lösemi ve kök hücre nakli adayları) maske takmakta, kişisel hijyenlerine dikkat etmekte ve hastalıkları nedeniyle sosyal mesafeyi korumakta ve COVID-19 krizinden bağımsız olarak koruyucu önlemler almaktadır. COVID-19’a yakalanma riskini azaltmak. kendilerini aşağı çekerler. Hematolojik kanserli hastalarda COVID-19 tedavisi ve komplikasyonları ile birlikte terapötik tedaviler dengeli bir şekilde uygulanmalıdır.

Aşı Bulunana Kadar Dikkat Edilmesi Gerekenler

Etkili bir COVID-19 antiviral tedavisi benimsenip aşı bulunana kadar hematolojik kanser hastaları için en uygun yaklaşımlar şunlardır:

– ateş, solunum sıkıntısı, öksürük gibi COVID-19 semptomlarının izlenmesi,

– asemptomatik taşıyıcıların tanımlanması,

– Hasta düzeyinde değerlendirilerek morbiditeyi artırmayan etkin kemoterapi sağlanması,

– mümkünse kemoterapi döngüsünün aralıklarını açın,

– Nötropeni riskini azaltmak için kemoterapi ile büyüme faktörü desteği sağlanması,

– Sadece acil ve hayatı tehdit eden bir durum varlığında kök hücre nakli yapılması,

– Kök hücre nakli yapılamayan durumlarda kemoterapi ile takip,

– Kök hücre bağışçılarından kök hücrelerin erken toplanması ve saklanması,

– mümkünse, seçmeli işlemleri ertelemek,

– daha az immünosupresan kullanımı,

– kan ve trombosit transfüzyonunun eşik değerlerinin düşürülmesi,

– Hastaneye yatırılacak ve tedaviye başlanacak hastalardan COVID-19 için PCR gönderilmelidir.

Kanser tedavi yöntemi: Kemik iliği.

Ciddi bir kan bozukluğu, bağışıklık sistemi bozukluğu, kanser veya genetik bozukluk için bir tedavi seçeneği kemik iliği naklidir. Aşağıdaki durumlarda kemik iliği nakli yapılır:

– Sağlıklı kemik iliğini kanser (otolog) durumunda gerekli olan yüksek doz kemoradyoterapi tedavisinden korumak,

– Hastalıklı hücrelerin/kemik iliğinin sağlıklı bir kişiden alınan hücrelerle (allojenik) değiştirilmesi,

– işlevsiz kemik iliğini düzeltmek,

– Bağışıklığın baskılanmasını düzeltmek için,

– doğuştan metabolizma veya enzimatik sistem hatalarını düzeltmek,

– Hastanın kendi kök hücrelerini/T hücrelerini yeniden düzenlemek (otoimmün hastalıkların tedavisinde).

Kemik İliği Nakli Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kemik iliği nakli öncesi dikkat edilmesi gerekenler COVID-19 koruma önlemlerine benzer. Kemik iliği nakli öncesi hastalığın kontrol altında tutulması veya enfeksiyon kapılması nakil başarısını etkileyecektir. Nakil öncesinde enfeksiyon kontrol önlemleri dikkate alınmalıdır. Hasta kişilerden uzak durulmalı, tokalaşmamalı, ellerini sık sık yıkamalı ve ziyaretleri azaltılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir